۹ خرداد، رونمایی از اولین هاورکرافت

۹ خرداد، رونمایی از اولین هاورکرافت
۹ خرداد، رونمایی از اولین هاورکرافت

۵۸ سال پیش در چنین روزی، اولین هاورکرافت، سفر آزمایشی خود را با موفقیت در بندر کَوز با موفقیت انجام داد.

۹ خرداد، رونمایی از اولین هاورکرافت

(image)

۵۸ سال پیش در چنین روزی، اولین هاورکرافت، سفر آزمایشی خود را با موفقیت در بندر کَوز با موفقیت انجام داد.

۹ خرداد، رونمایی از اولین هاورکرافت