۴ روش برای پاک کردن کامل محتویات هارد HDD

۴ روش برای پاک کردن کامل محتویات هارد HDD
۴ روش برای پاک کردن کامل محتویات هارد HDD

در صورتی که بخواهید کامپیوتر خود را بفروشید یا آن را دور بیندازید، باید اطلاعات هارد خود را از بین ببرید.

۴ روش برای پاک کردن کامل محتویات هارد HDD

(image)

در صورتی که بخواهید کامپیوتر خود را بفروشید یا آن را دور بیندازید، باید اطلاعات هارد خود را از بین ببرید.

۴ روش برای پاک کردن کامل محتویات هارد HDD

اسکای نیوز