۱۷ اردیبهشت؛ سالگرد مرگ ویلارد بویل فیزیکدان سرشناس کانادایی آمریکایی

۱۷ اردیبهشت؛ سالگرد مرگ ویلارد بویل فیزیکدان سرشناس کانادایی آمریکایی
۱۷ اردیبهشت؛ سالگرد مرگ ویلارد بویل فیزیکدان سرشناس کانادایی آمریکایی

۶ سال پیش در چنین روزی (۷ می سال ۲۰۱۱ میلادی)، ویلارد بویل، فیزیکدان سرشناس کانادایی آمریکایی دیده از جهان فروبست.

۱۷ اردیبهشت؛ سالگرد مرگ ویلارد بویل فیزیکدان سرشناس کانادایی آمریکایی

(image)

۶ سال پیش در چنین روزی (۷ می سال ۲۰۱۱ میلادی)، ویلارد بویل، فیزیکدان سرشناس کانادایی آمریکایی دیده از جهان فروبست.

۱۷ اردیبهشت؛ سالگرد مرگ ویلارد بویل فیزیکدان سرشناس کانادایی آمریکایی