هیوندای آزرا 2018 در بازار آمریکا، استرالیا و اروپا حضور نخواهد داشت

هیوندای آزرا 2018 در بازار آمریکا، استرالیا و اروپا حضور نخواهد داشت
هیوندای آزرا 2018 در بازار آمریکا، استرالیا و اروپا حضور نخواهد داشت

شرکت هیوندای از کمپانی‌های خودروساز مطرح کره‌ای، به نظر می رسد قصد ندارد نسل جدید آزرا را در آمریکا، اروپا و استرالیا عرضه کند.

هیوندای آزرا 2018 در بازار آمریکا، استرالیا و اروپا حضور نخواهد داشت

(image)

شرکت هیوندای از کمپانی‌های خودروساز مطرح کره‌ای، به نظر می رسد قصد ندارد نسل جدید آزرا را در آمریکا، اروپا و استرالیا عرضه کند.

هیوندای آزرا 2018 در بازار آمریکا، استرالیا و اروپا حضور نخواهد داشت

تلگرام فارسی