هایلایت ۲۸۲: از کنفرانس مایکروسافت تا کنفرانس بتسدا

هایلایت ۲۸۲: از کنفرانس مایکروسافت تا کنفرانس بتسدا
هایلایت ۲۸۲: از کنفرانس مایکروسافت تا کنفرانس بتسدا

شب گذشته و صبح امروز، کنفرانس‌های مایکروسافت و بتسدا در E3 2017 برگزار شد. معرفی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس مهم‌ترین خبر کنفرانس مایکروسافت بود. 

هایلایت ۲۸۲: از کنفرانس مایکروسافت تا کنفرانس بتسدا

(image)

شب گذشته و صبح امروز، کنفرانس‌های مایکروسافت و بتسدا در E3 2017 برگزار شد. معرفی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس مهم‌ترین خبر کنفرانس مایکروسافت بود. 

هایلایت ۲۸۲: از کنفرانس مایکروسافت تا کنفرانس بتسدا