نمایش ناموفق نخستین خودروی تجاری فارادی فیوچر

نمایش ناموفق نخستین خودروی تجاری فارادی فیوچر
نمایش ناموفق نخستین خودروی تجاری فارادی فیوچر

نمایش ناموفق خودروی FF91 در نمایشگاه CES 2017؛ نخستین خودروی فارادی‌فیوچر، روی صحنه به‌درستی پارک نشد.

نمایش ناموفق نخستین خودروی تجاری فارادی فیوچر

(image)

نمایش ناموفق خودروی FF91 در نمایشگاه CES 2017؛ نخستین خودروی فارادی‌فیوچر، روی صحنه به‌درستی پارک نشد.

نمایش ناموفق نخستین خودروی تجاری فارادی فیوچر