مروری بر تمام اطلاعات ارائه شده از بازی Dishonored 2

مروری بر تمام اطلاعات ارائه شده از بازی Dishonored 2
مروری بر تمام اطلاعات ارائه شده از بازی Dishonored 2

بازی Dishonored، در اواخر نسل هفتم منتشر شد و توانست بر خلاف انتظارات به موفقیت خوبی دست پیدا کند. حال قسمت دوم این بازی قرار است در نسل هشتم منتشر شود. با همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر اطلاعاتی که تا به حال برای قسمت دوم این بازی منتشر شده است.

مروری بر تمام اطلاعات ارائه شده از بازی Dishonored 2

(image)

بازی Dishonored، در اواخر نسل هفتم منتشر شد و توانست بر خلاف انتظارات به موفقیت خوبی دست پیدا کند. حال قسمت دوم این بازی قرار است در نسل هشتم منتشر شود. با همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر اطلاعاتی که تا به حال برای قسمت دوم این بازی منتشر شده است.

مروری بر تمام اطلاعات ارائه شده از بازی Dishonored 2

خبرگزاری اصفحان