مایکروسافت جزئیات هدست های واقعیت مجازی جدیدش را ماه دسامبر ارائه می‌کند

مایکروسافت جزئیات هدست های واقعیت مجازی جدیدش را ماه دسامبر ارائه می‌کند
مایکروسافت جزئیات هدست های واقعیت مجازی جدیدش را ماه دسامبر ارائه می‌کند

اعلام کرده است که جزئیات بیشتری از هدست‌های واقعیت مجازی مبتنی بر ویندوز ۱۰ را طی مراسمی در ماه دسامبر ارائه خواهد کرد.

مایکروسافت جزئیات هدست های واقعیت مجازی جدیدش را ماه دسامبر ارائه می‌کند

(image)

اعلام کرده است که جزئیات بیشتری از هدست‌های واقعیت مجازی مبتنی بر ویندوز ۱۰ را طی مراسمی در ماه دسامبر ارائه خواهد کرد.

مایکروسافت جزئیات هدست های واقعیت مجازی جدیدش را ماه دسامبر ارائه می‌کند

اتوبیوگرافی