لوگوی دستیار شخصی بیکسبی سامسونگ فاش شد

لوگوی دستیار شخصی بیکسبی سامسونگ فاش شد
لوگوی دستیار شخصی بیکسبی سامسونگ فاش شد

دستیار صوتی سامسونگ، بیکسبی نام دارد. حال لوگوی احتمالی این دستیار صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی فاش شده است.

لوگوی دستیار شخصی بیکسبی سامسونگ فاش شد

(image)

دستیار صوتی سامسونگ، بیکسبی نام دارد. حال لوگوی احتمالی این دستیار صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی فاش شده است.

لوگوی دستیار شخصی بیکسبی سامسونگ فاش شد