قیمت جگوار F-Type با رونمایی از مدل ۴ سیلندر آن کاهش می‌یابد

قیمت جگوار F-Type با رونمایی از مدل ۴ سیلندر آن کاهش می‌یابد
قیمت جگوار F-Type با رونمایی از مدل ۴ سیلندر آن کاهش می‌یابد

جگوار سعی دارد تا با رونمایی از مدل ۴ سیلندر خودروی F-Type، قیمت پایه‌ی این محصول را کاهش دهد.

قیمت جگوار F-Type با رونمایی از مدل ۴ سیلندر آن کاهش می‌یابد

(image)

جگوار سعی دارد تا با رونمایی از مدل ۴ سیلندر خودروی F-Type، قیمت پایه‌ی این محصول را کاهش دهد.

قیمت جگوار F-Type با رونمایی از مدل ۴ سیلندر آن کاهش می‌یابد