رشد ۱۸ درصدی فروش ساعت هوشمند در سال ۲۰۱۷

رشد ۱۸ درصدی فروش ساعت هوشمند در سال ۲۰۱۷
رشد ۱۸ درصدی فروش ساعت هوشمند در سال ۲۰۱۷

پیش‌بینی می‌شود فروش ساعت‌ هوشمند در سال ۲۰۱۷، با ۱۸ درصد افزایش به ۲۸.۵ میلیون دستگاه برسد.

رشد ۱۸ درصدی فروش ساعت هوشمند در سال ۲۰۱۷

(image)

پیش‌بینی می‌شود فروش ساعت‌ هوشمند در سال ۲۰۱۷، با ۱۸ درصد افزایش به ۲۸.۵ میلیون دستگاه برسد.

رشد ۱۸ درصدی فروش ساعت هوشمند در سال ۲۰۱۷