تصویر جدیدی از ال جی جی 6 با حاشیه‌ های باریک منتشر شد

تصویر جدیدی از ال جی جی 6 با حاشیه‌ های باریک منتشر شد
تصویر جدیدی از ال جی جی 6 با حاشیه‌ های باریک منتشر شد

تصویر رندر جدیدی از ال‌جی جی 6 با فریم فلزی، حاشیه‌های باریک و نمایشگری با گوشه‌های گرد فاش شده است.

تصویر جدیدی از ال جی جی 6 با حاشیه‌ های باریک منتشر شد

(image)

تصویر رندر جدیدی از ال‌جی جی 6 با فریم فلزی، حاشیه‌های باریک و نمایشگری با گوشه‌های گرد فاش شده است.

تصویر جدیدی از ال جی جی 6 با حاشیه‌ های باریک منتشر شد