تاریخچه پردازنده های اینتل (قسمت دوم)

تاریخچه پردازنده های اینتل (قسمت دوم)
تاریخچه پردازنده های اینتل (قسمت دوم)

در ابتدا نگاه مختصری به تاریخچه‌ی از زمان تاسیس تا ساخت اولین پردازنده انداختیم و سپس با داستان همکاری اینتل و در ساخت اولین کامپیوتر شخصی با استفاده از پردازنده‌ی 8088 آشنا شدیم. در این قسمت پس از بررسی پردازنده‌های 386 و 486، با اولین پردازنده‌های سری پنتیوم آشنا می‌شویم. با همراه باشید.

تاریخچه پردازنده های اینتل (قسمت دوم)

(image)

در ابتدا نگاه مختصری به تاریخچه‌ی از زمان تاسیس تا ساخت اولین پردازنده انداختیم و سپس با داستان همکاری اینتل و در ساخت اولین کامپیوتر شخصی با استفاده از پردازنده‌ی 8088 آشنا شدیم. در این قسمت پس از بررسی پردازنده‌های 386 و 486، با اولین پردازنده‌های سری پنتیوم آشنا می‌شویم. با همراه باشید.

تاریخچه پردازنده های اینتل (قسمت دوم)

بک لینک رنک 7

عکس