بررسی هدست Oculus Rift از دید وب‌ سایت های معتبر فناوری

بررسی هدست Oculus Rift از دید وب‌ سایت های معتبر فناوری
بررسی هدست Oculus Rift از دید وب‌ سایت های معتبر فناوری

مدتی پیش بود که اولین سری از هدست‌های واقعیت مجازی به دست کسانی که آن را پیش‌خرید کرده بودند، رسید و اکثر وب‌سایت‌های معتبر فناوری، این هدست را بررسی کردند و اکثرا نظرات راجع آن مثبت بود. با همراه باشید تا ببینیم که این وب‌سایت‌ها،‌ درباره Oculus Rift چه گفته‌اند. 

بررسی هدست Oculus Rift از دید وب‌ سایت های معتبر فناوری

(image)

مدتی پیش بود که اولین سری از هدست‌های واقعیت مجازی به دست کسانی که آن را پیش‌خرید کرده بودند، رسید و اکثر وب‌سایت‌های معتبر فناوری، این هدست را بررسی کردند و اکثرا نظرات راجع آن مثبت بود. با همراه باشید تا ببینیم که این وب‌سایت‌ها،‌ درباره Oculus Rift چه گفته‌اند. 

بررسی هدست Oculus Rift از دید وب‌ سایت های معتبر فناوری

فروش بک لینک