بخش ترجمه آفلاین مایکروسافت در iOS رقیب قدرتمندی برای گوگل

بخش ترجمه آفلاین مایکروسافت در iOS رقیب قدرتمندی برای گوگل
بخش ترجمه آفلاین مایکروسافت در iOS رقیب قدرتمندی برای گوگل

در رقابت مترجم‌های متن حالا مایکروسافت در نسخه‌ی iOS سرویس خود، قابلیت ترجمه آفلاین را برای رقابت با ترجمه آفلاین ، اضافه کرده است. در ادامه‌ی مطلب با  همراه باشید.

بخش ترجمه آفلاین مایکروسافت در iOS رقیب قدرتمندی برای گوگل

(image)

در رقابت مترجم‌های متن حالا مایکروسافت در نسخه‌ی iOS سرویس خود، قابلیت ترجمه آفلاین را برای رقابت با ترجمه آفلاین ، اضافه کرده است. در ادامه‌ی مطلب با  همراه باشید.

بخش ترجمه آفلاین مایکروسافت در iOS رقیب قدرتمندی برای گوگل

بک لینک رنک 3