ایرانسل مودم‌ وایمکس کاربران را با TD-LTE رایگان تعویض می‌کند

ایرانسل مودم‌ وایمکس کاربران را با TD-LTE رایگان تعویض می‌کند
ایرانسل مودم‌ وایمکس کاربران را با TD-LTE رایگان تعویض می‌کند

ایرانسل به‌صورت رایگان مودم‌ وایمکس مشترکانش را با مودم‌ TD-LTE تعویض می‌کند.

ایرانسل مودم‌ وایمکس کاربران را با TD-LTE رایگان تعویض می‌کند

(image)

ایرانسل به‌صورت رایگان مودم‌ وایمکس مشترکانش را با مودم‌ TD-LTE تعویض می‌کند.

ایرانسل مودم‌ وایمکس کاربران را با TD-LTE رایگان تعویض می‌کند