استفاده از پرینتر سه بعدی برای ساختمان‌سازی

استفاده از پرینتر سه بعدی برای ساختمان‌سازی
استفاده از پرینتر سه بعدی برای ساختمان‌سازی

پرینتر جدیدی توسعه داده شده است که می‌تواند با مصالح موجود در محیط، سازه‌ها را به‌صورت سه بعدی چاپ کند.

استفاده از پرینتر سه بعدی برای ساختمان‌سازی

(image)

پرینتر جدیدی توسعه داده شده است که می‌تواند با مصالح موجود در محیط، سازه‌ها را به‌صورت سه بعدی چاپ کند.

استفاده از پرینتر سه بعدی برای ساختمان‌سازی